Ēkas risinājumi

  • Autonoma kondicionēšanas un gāzes apkures sistēma, kas ir individuāli regulējama katrai telpai
  • Centralizēta un efektīva ventilācijas sistēma
  • Atvērtā tipa plānojums ar iespēju pielāgot telpas katra Nomnieka vajadzībām
  • Individuāla energo uzskaites sistēma – rēķini par komunālajiem pakalpojumiem atbilstoši iznomātajai platībai un reālajam patēriņam.
  • Lieli verami logi, kas nodrošina iespēju izmantot papildus dabīgo ventilāciju.
  • Iespēja brīvi izvēlēties telekomunikāciju operatoru – Lattelecom, Optron, utt.
  • Apsargāta bezmaksas autostāvvieta
©2024 Business Center 117