Pakalpojumi

 • 24h piekļuve ēkai /nomniekiem/
 • Diennakts apsardze un videonovērošana
 • Konferenču zāle /85m2/
 • Bezmaksas autostāvvieta pie ēkas
 • Labiekārtots ātrijs ar bezmaksas WiFi
 • Kafejnīca ar panorāmas skatu ēkas 5. stāvā
 • Biznesa klases internets (optika)
 • Iespēja izvietot vizuālo reklāmu uz fasādes un ēkas jumta.
 • Velosipēdu novietne
 • 3 ātrgaitas lifti (2 pasažieru un 1 kravas)
 • Biroja telpu uzkopšanas serviss (Arco Property Management)
 • Profesionāla ēkas un iekārtu vadība
©2019 Business Center 117