Pakalpojumi

  • 24h piekļuve ēkai /nomniekiem/
  • Diennakts apsardze un videonovērošana
  • Konferenču zāle /85m2/
  • Bezmaksas autostāvvieta pie ēkas
  • Labiekārtots ātrijs ar bezmaksas WiFi
  • Biznesa klases internets (optika)
  • Iespēja izvietot vizuālo reklāmu uz fasādes un ēkas jumta.
  • Velosipēdu novietne
  • 3 ātrgaitas lifti (2 pasažieru un 1 kravas)
  • Profesionāla ēkas un iekārtu vadība
©2023 Business Center 117